BT 30286 – Peterbilt Truck Condenser

$233.73

Product #: BT 30286 - Peterbilt Truck Condenser Category:
Designed for the following vehicles and equipment:
  • 1995 Peterbilt 359
  • 1996 Peterbilt 359
  • 1997 Peterbilt 359
  • 1998 Peterbilt 359
  • 1999 Peterbilt 359
  • 1995-1999 Peterbilt 362
  • 1995-1999 Peterbilt 372
  • 1995-1999 Peterbilt 377
  • 1995-1999 Peterbilt 378
  • 1995-1999 Peterbilt 379